Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Biotehniška fakulteta

Dejavnost Centra za testiranje in certificiranje obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi. Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. 

Temeljne zahteve glede varnosti igrač v državah Evropske unije določa nova Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES, ki je bila v letu 2011 prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o varnosti igrač. Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih opredeljuje Uredba in sicer osnovne varnostne zahteve ter posebne varnostne zahteve. Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo, ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način ob upoštevanju vedenja otrok. Uredba ureja opozorila, ki morajo biti nameščena na določene vrste igrač ter pod kakšnimi pogoji je igrača skladna z zahtevami zakonodaje.Kaj nudimo?

  • Preizkušanje izdelkov (fizikalne in mehanske lastnosti)
  • Pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije
  • Označevanje in opozorila
  • Svetovanje
  • Usposabljanje

Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo

Center za testiranje in certificiranje

Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana

Tel.: 01 320 36 37

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

DODATNE OBRAZLOŽITVE

IGRAČE

Proizvajalec mora izdelati tehnično dokumentacijo, skladno s smernicami Evropske komisije, izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, izdelati izjavo ES o skladnosti ter namestiti oznako CE. Zagotoviti mora primerno označitev igrač in namestitev opozoril in navodil v slovenskem jeziku. 

Pomembni del tehnične dokumentacije je izdelava ocene varnosti, kar pomeni, da je potrebno pred dajanjem igrače na trg izvesti analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenost tem nevarnostim. 

Proizvajalec mora izdelati izjavo ES o skladnosti in s tem prevzeti odgovornost za skladnost igrače. Tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg. Pred dajanjem igrače na trg mora proizvajalec uporabiti ustrezen postopek za ugotavljanje skladnosti igrače. Postopki za ugotavljanje skladnosti so podrobneje opredeljeni v Uredbi o varnosti igrač. (Vir: Zdravstveni inšpektorat RS)

STANDARDI

Podrobne zahteve za varnost igrač, glede na specifično konstrukcijo in njihove značilnosti, so opredeljene v harmoniziranih standardih za igrače. Skladnost z ustreznim standardom ustvari domnevo o skladnosti z Uredbo o varnosti igrač.  Seznam harmoniziranih stanadardov, ki jim morajo igrače ustrezati, je dostopen na spletni strani pristojnega Ministrstva za zdravje. Standarde je možno pregledati ali naročiti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).

Tukaj izpostavljamo samo nekatere, ki obravnavajo to področje:

SIST EN 71-1 - Varnost igrač - 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti

SIST EN 71-2 - Varnost igrač - 2. del: Vnetljivost

SIST EN 71-3 - Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov

SIST EN 71-4 - Varnost igrač - 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije

SIST EN 71-5 - Varnost igrač - 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse

SIST EN 71-7 - Varnost igrač - 7. del: Prstne barve - Zahteve in preskusne metode

SIST EN 71-8 - Varnost igrač - 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo

SIST EN 71-9 - Varnost igrač - 9.del: Organske kemijske spojine - Zahteve (vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 71-10 - Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava vzorcev in ekstrakcija

SIST EN 71-11 - Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne metodeSIST EN 71-12 - Varnost igrač - 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi

SIST EN 71-13 - Varnost igrač - 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre

SIST EN 71-14 - Varnost igrač - 14. del: Trampolini za domačo uporabo

Direktiva o varnosti igrač 

Uredba o varnosti igrač 

Slovenske igrače