Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Pravilno izbrane, kakovostne igrače in s tem bogata igra imajo pomemben vpliv na otrokov zaznavni in gibalni razvoj, izražanje čustev in navezovanje socialnih stikov. Otroške igrače vselej sodoločajo vsebino in potek igre, zato je prav, da so skrbno izbrane. 

Staršem in strokovnim delavcem_kam je lahko v pomoč pri izbiri igrače razvojnopsihološka ocena. Z razvojnopsihološko oceno se določi starost oziroma starostno obdobje, za katero je igrača najbolj primerna in področja otrokovega razvoja, ki so v igri z igračo najbolj izražena. Na primer igrače za  gibanje; ustvarjalno izražanje; igranje v domišljijski igri; sestavljanje in konstruiranje; spoznavanje socialnih pravil. 

Strokovno utemeljeno je, da imajo otroci vseh starosti, torej dojenčki, malčki, predšolski in osnovnošolski otroci, igrače iz različnih skupin, kot tudi to, da imajo igrače iz vseh skupin tako deklice kot dečki.

Izvajalke: 

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Dr. Nera Božin

Slovenske igrače