Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Intelektualna lastnina je rezultat znanja, razvoja in dela posameznika ali podjetja, zato je pomembno, da je zaščitena bodisi v obliki industrijske lastnine, kot je patent, model, blagovna in/ali storitvena znamka ali  kot avtorsko delo z avtorsko pravico. Pravice intelektualne lastnine so kategorije izključnih pravic, ki imetniku omogočajo, da prepreči  tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, da bi jo uporabljali ali na kakršen koli drug način gospodarsko izkoriščali. Patent, model in znamka so krajevno in časovno omejena pravica, kar pomeni, da ima imetnik pravico v tisti državi, v kateri jo je zahteval, in mora zanjo plačevati uradno pristojbino. 

Patent je pravica, ki jo pristojni urad podeli prijavitelju za izum z določenega področja tehnike, ki je nov v svetovnem merilu in na dovolj visoki izumiteljski ravni, kar pomeni, da ne izhaja očitno iz stanja tehnike.

Model je pravica, ki jo pristojen urad podeli prijavitelju za zunanji videz izdelka, ki je nov v svetovnem merilu in ima individualno naravo, kar pomeni da se celotni vtis, ki ga izdelek naredi na uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na uporabnika naredi kak drug videz izdelka.

Znamka je pravno zavarovan znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamke se lahko pojavijo v različnih oblikah: v besedi v običajnih črkah, sliki, kombinacij besed in grafičnih elementov, kot tridimenzionalne znamke, zvočne znamk ali  znamke vonja.

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela (registracija ni pogoj, a olajša dokazovanje obstoja). Avtorska pravica je časovno omejena in traja za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, medtem ko je krajevno neomejena.  

 

Zaradi vloge in pomembnosti, ki jo ima intelektualna lastnina za podjetje in posameznika in razvoj njune dejavnosti ter konkurenčnosti na trgu, mora biti njena zaščita ustrezna, celovita in strateško pravilno  zasnovana. Priporočljivo je, da se zaščita intelektualne lastnine ureja s pomočjo registriranega zastopnika, torej izkušenega strokovnjaka, ki bo svetoval in vodil postopke pridobivanja zaščite pravic doma in v tujini.

 

Patentna pisarna d.o.o. je najstarejša družba za zastopanje na področju industrijske lastnine v Sloveniji, saj njeni začetki segajo v leto 1953. Nudimo vam celostno storitev od izdelave poizvedb, priprave prijav in strokovnih mnenj do zastopanja v postopkih pred nacionalnim ter regionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter v sodnih sporih pred sodišči.  Nudimo tudi registracijo avtorskih del in zastopamo stranke v domenskih sporih in sporih v zvezi s carinskimi postopki ob kršitvah pravic industrijske lastnine (ob zadržanju ponarejenega blaga).

 

Če imate vprašanje v zvezi z zaščito intelektualne lastnine ali jo želite zaščititi, nas kontaktirajte. Prva informacija je za vas brezplačna.

 

 

Patentna pisarna d.o.o.

Čopova ulica 14

1000 Ljubljana

 

tel.: 01 200 19 00

fax.: 01 200 19 23

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

spletna stran: http://www.patent.si/

 

 

Slovenske igrače