Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Novembra 2016 smo kot zmagovalci natečaja prejeli nagrado »Najboljša podjetniška ideja v občini Kočevje za leto 2016 (Storitve po vaučarskem sistemu za uresničitev podjetniške ideje) v višini 2.500 EUR« s strani Občine Kočevje. V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo letu 2017:

- Razvili in izdelali celostno grafično podobo (dopisne liste, vizitke, postavili spletno stran).

- Kupili določene standarde iz področja igrač (v PDF in tiskani verziji) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), ki si jih lahko uporabniki storitev sposodijo in pregledajo z namenom izdelave igrač v skladu z zakonodajo.

- Oblikovali in začeli izvajati določene storitve, ki jih trg potrebuje. 

- Ponudili možnost prototipiranja izdelkov, ki ga izvajata Podjetniški inkubator Kočevje in Gimnazija in srednja šola Kočevje.

- Izdali Katalog 2017/2018: Igrače in drugi izdelki za otroke in družine z namenom promocije slovenskih igrač in proizvajalcev ter spodbujanja k ustvarjalnosti in kreativnosti. Narejena je bila elektronska in tiskana (133 izvodov) verzija kataloga.

Podjetniški inkubator Kočevje nam je zagotavljal stalno podporo, mentorstvo in izobraževanje.

Slovenske igrače