Zmanjševanje onesnaževanja


V okviru Inštituta za razvoj igrač smo pripravili Program za zmanjšanje onesnaževanja na področju igrač. 

S programom želimo na eni strani ozaveščati o problemu onesnaževanja z igračami in predstaviti podatke, ki pričajo o nujnosti reševanja tega problema, na drugi strani pa predstaviti in oblikovati ukrepe za delovanje na tem področju.

 

Zahvala za sodelovanje pri pripravi programa:

- Alenka Žumbar Klopčič, urednica in direktorica Energetike.NET (www.energetika.net), ustanoviteljica Srečne hiše za otroke (www.srecnahisa.si) ter direktorica Zavoda Modri svet za mlade