Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Prostovoljstvo

Z vključitvijo v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki jo izvaja Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, v naši organizaciji izvajamo Prostovoljski program. Podlaga je Zakon o prostovoljstvu. V določenih primerih prostovoljcem pripada tudi Dodatek za delovno aktivnost. 

Prednosti vključitve v prostovoljsko delo so pridobivanje novih delovnih izkušenj, veščin in kompetenc, še posebej za mlade (npr. študente, brezposelne iskalce prve zaposlitve), reference pri iskanju zaposlitve, pridobivanje socialnih veščin, priložnost za osebno rast, širjenje vrednot solidarnosti, razumevanja in spoštovanja, prispevanje k izboljševanju kvalitete življenja v skupnosti, itd.  

Prostovoljsko delo nam daje občutek zadovoljstva, ker smo nekomu spremenili življenje.

V naši organizaciji smo hvaležni za vsako pomoč, ki jo prejmemo. Zahvaljujemo se vsakemu prostovoljcu za opravljeno delo. Brez vaše pomoči ne bi dosegli želenega napredka. Hvala.

 

Od leta 2018 – 2023 je bilo opravljenih 7542h 35m (91.388 EUR), kjer je bilo vključenih 14 (2 M, 12 Ž) prostovoljcev.

 

Slovenske igrače