Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Program profesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2021/22

 

POROČILO IZVEDBE: 

Št. udeležencev: 13

Program je za izvedbo prejel naslednje ocene od možnih 9 točk:

- Vsebina in metoda dela: 8,54;

- Uporabnost programa: 8,64;

- Organizacija in izvedba programa: 8,56.

 

Inštitut za razvoj igrač je v šolskem letu 2021/22 izvedel Program profesionalnega usposabljanja "Razvoj igrač", ki je bil namenjen nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

Izbrani smo bili na Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v Uradnem listu RS, št. 26/21, dne 19.2.2021.  

Program je bil objavljen v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Podatki o programu:

Tematski sklop: predšolska vzgoja

Št. ur: 19

Cena za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: 192,15 EUR.

Cena za ostale prijavitelje: 250,00 EUR.

Lokacija: On-line

Št. udeležencev: Ni omejitve

Rok prijave: 9. 11. 2021 

Plačilo: Račun izda Inštitut za razvoj igrač po sami izvedbi programa.

Prijavitelji: Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju; vsi, ki jih naš program zanima (v sistem se prijavi samo fizična oseba, račun se lahko izda na pravno osebo). 

Prijava: Preko KATIS: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx. Za vstop v spletni progam Katis potrebujete svojo davčno številko in geslo. Geslo zaposlenim na področju VIZ iz Katisa generira odgovorna oseba VIZ zavoda. V primeru, da niste zaposleni na področju VIZ in bi se programa želeli udeležiti preko Katisa, za dodelitev gesla za dostop zaprosite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Podatki v sistemu so trajni in se ne brišejo. Po vstopu v sistem se prijavite na naš program "Razvoj igrač". V primeru težav pri prijavi prosim pošljite e-mail na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za vprašanja v zvezi s programom smo dosegljivi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na mobitel: 041-804-496 (Klavdija Höfler). 

Termin izvedbe:

DATUM ČAS NASLOV PREDAVANJA
sobota, 13. 11. 2021 8.00 – 8.45 in 8.45 – 9.30 (2) Razvojni cikel izdelave igrače
  9.45 – 10.30 (1) Zakonske zaveze za varno igračo in dokazovanje izpolnjevanja teh zahtev
  10.45 – 11.30 (1) Kemikalije v igračah
  11.40 – 12.20 (1) Kako izbrati igračo, ki je primerna za določeno starost dojenčka, malčka in otroka?
  12.30 – 13.15 (1) Radosti in pasti nove tehnologije
     
sobota, 20. 11.2021 8.00 – 8.45 in 8.45 – 9.30 (2) Igrače iz odpadnih materialov
  9.45 – 10.30 in 10.30 – 11.15 (2) Delavnica – Izdelava multisenzornih igrač in iger 
  11.30 – 12.15 in 12.15 – 13.00 (2)  Multisenzorne (veččutne) igrače
     
sobota, 27.11.2021 8.00 – 8.45 in 8.45 – 9.30 (2) Delavnica – Izdelava multisenzornih igrač in iger (2)
  9.45 – 10.30 in 10.30 – 11.15 (2) Igra deklic in dečkov: Enaka, podobna, različna (2)
  11.30 – 12.15 (1) Elektronske igre in kognitivni razvoj – luči in sence
  12.30 – 13.15  in 13.15 – 14.00 (2) Igrače od izvora do ponora z vidika vsebnosti nevarnih snovi in onesnaževanja okolja po zavrženosti

 

V izvebo programa so bili vključeni naslednji strokovnjaki:

Naslov predavanja/delavnice CILJ PREDAVANJ/DELAVNIC PREDAVATELJ Število ur Oblika/metode dela (predavanje, delavnica, …)
Razvojni cikel izdelave igrače

Predstavitev celotnega cikla razvoja igrače (od skice do končnega izdelka in nazadnje do prodaje).

 

mag. Klavdija Höfler, direktorica Inštituta za razvoj igrač 2 Predavanje
Igra deklic in dečkov: Enaka, podobna, različna

Cilj je predstaviti vzgojiteljem_icam razvojne značilnosti igre, povezane s spolom otrok ter zvečati občutljivost vzgojiteljev_ic za  preseganje spolnih stereotipov glede na vrsto igre in izbor igrač (spolno nevtralne igrače, igrače značilne za deklice in igrače značilne za dečke).

 

prof. dr. Marjanovič Umek, doktorica znanosti, zaslužna profesorica za razvojno psihologijo 2 Predavanje
Multisenzorne (veččutne) igrače

Cilj je spoznati model veččutnega učenja s pomočjo igre (model VAKOG); usvojiti pravila pri izdelavi veččutnih igrač in iger ter spoznati nekaj dobrih primerov tovrstnih igrač in iger.

 

izr. prof. dr. Aksinja Kermauner, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, dela na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer na Oddelku za inkluzivno pedagogiko predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi. Tiflopedagoginja in pisateljica.  
2 Predavanje
Delavnice – Izdelava multisenzornih igrač in iger

Pravila izdelave varnih multisenzornih igrač in iger.

 

Ina Sulič, mag. prof. zgodnjega učenja, mag.prof. inkluzivne pedagogike   4  Delavnica
Radosti in pasti nove tehnologije

Predstaviti vzgojiteljicam kako vzgojitelji usposobijo starše za pravilno uporabo elektronskih igrač in kako postavit časovno in prostorsko omejitev uporabe elektronskih igrač. Vpliv na razvoj otroka pri uporabi elektronskih igrač.

 

MIHA KRAMLI, univ. dipl. teolog, terapevt, psihoterapevt 1 predavanje
Zakonske zaveze za varno igračo in dokazovanje izpolnjevanja teh zahtev

Kaj me kot proizvajalca igrač zakonsko zavezuje, da lahko dokažem skladnost igrače predno jo dam na trg (pregled zahtev Direktive o igračah / Uredbe o igračah, evropski tehnični standardi, ki opredeljuje tehnične varnostne zahteve – SIST EN 71, kdo lahko izvaja testiranja ustreznosti igrač, izdelava tehnične mape in Izvaja o skladnosti).

 

Andreja BednjičkiInštitut Isera d.o.o.  1 predavanje
Kemikalije v igračah Seznanijo se z označevanjem alergenih dišav in nevarnih snovina igračah. Vedo, katera zakonodaja obravnava kemijsko varnost igrač.  mag. Alja LivioTorkhani, magistrica bioloških in biotehniških znanosti, profesorica biologije in kemije 1 predavanje
Igrače iz odpadnih materialov

Spoznavanje odpadkov kot primernega materiala za izdelavo igrač, vrste in lastnosti. Osnove trajnostnega oblikovanja. Primeri dobrih praks predelave odpadkov v igrače in didaktične pripomočke. Komuniciranje trajnostnosti preko odpadkov in uporabe odpadkov v vzgojno-izobraževalnem procesu.

 

Maja Rijavec, univ. dipl. komunikologinja, ustanoviteljica in vodja društva in socialnega podjetja Smetumet predavanje
Elektronske igre in kognitivni razvoj - luči in sence

Igre in igrače pomagajo otroku da se čustveno in razumsko razvija. Elektronske igre prispevajo k razvoju kognitivnih zmožnosti, vendar to delajo selektivno samo za nekatere zmožnosti. Vsebujejo pa tudi nevarnost da tako prevzamejo mladega človeka, da postane od njih odvisen in da posledično začne zanemarjati druge pomembne življenske izkušnje kot so lahko odnosi, vrednote, šola.

 

Spazzapan Bernardo, dr. med., spec. psih. Zunanji sodelavec Zdravstvenega doma Nova Gorica - Ambulanta za odvisnosti 1 predavanje
Kako izbrati igračo, ki je ustrezna za določeno starost dojenčka, malčka ali otroka?

Cilj je predstaviti, kako lahko izberemo najbolj ustrezno igračo za določeno starost otroka. Razumevanje otrokovih zmožnosti in razvoja je ključno za izbor igrače, ki bo spodbujala igro ter otrokov razvoj.

 

dr. Nera Božin, doktorantka psihologije 1 Interaktivno predavanje

 

Igrače od izvora do ponora z vidika vsebnosti nevarnih snovi in onesnaževanja okolja po zavrženosti. 

 

Predstaviti iz česa so igrače sestavljene, potencialni vpliv na zdravje otrok in okolje.

doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, direktorica Inštituta za okolje in prostor, predavateljica na Visoki šoli za varstvo okolja 2 Predavanje
      19 ur  

 

 

 

 

 

 Foto: Rawpixel

 

Slovenske igrače