Usposabljanja

Spoštovani!

predstavljamo vam našo ponudbo usposabljanj za različne vrste organizacij. Spodaj so predstavljene vsebine. Vsebine lahko oblikujemo tudi specifično glede na vaše interese oziroma potrebe.
 
 
SEZNAM USPOSABLJANJ

 - Program profesionalnega usposabljanja "Razvoj igrač" v šolskem letu 2021/2222/23 

Pomen spodbujanja senzornih zaznav v predšolskem obdobju s pomočjo senzorične igrače, v povezavi z dnevno rutino v vrtcu

Razvoj otrokove igre in vzpodbujanje otrokovega razvoja

Igra za otroke s posebnimi potrebami: Strategije za spodbujanje otrokovih šibkih sposobnosti

- PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN NJIHOVA VARNOST