IGRAČE IN EMBALAŽA

Pripravila: mag. Klavdija Höfler

 

V kolikor za svoj izdelek načrtujete embalažo, predlagamo, da se o tem čim bolj informirate. 

Vsa podjetja, ki dajejo embalažo v promet na domačem trgu, morajo poročati koliko embalaže dajo prvič v promet na trg.
 
Obrazložitev smo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in dr. Marinko Vovk, okoljsko raziskovalko in direktorico socialnega podjetja Centra ponovne uporabe (CPU) v Sloveniji.