Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Tuje knjige

EL'KONIN, D. B. Psihologija dečje igre. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1984, 311 str. COBISS-ID: 5031225

RIDDICK, B. Toys and play fort he handicapped child. London; New York : Routledge, 1989, 206 str. COBISS-ID: 18249

SMILANSKY, S. The effects of sociodramatic play on disadvantaged preschool children. New York : Willey, 1968, 164 str. COBISS-ID: 736841

Slovenske igrače