Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Magisteriji

ANTONIČ, M. Matematično-didiaktične igrače iz odpadnega materiala : magistrsko delo. Koper, 2014, 96 str. Dostopno na svetovnem spletu:

STROJ, A. Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana, 2016, 105 str.

Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3711/1/Magistrska_naloga.pdf.

BRAČIČ, E. Kreativna igrača iz polstene volne in njena embalaža : magistrsko delo. Maribor, 2013, 67 str. Dostopno na svetovnem spletu:
 

VUDLER, U. Oblikovanje igrače z modularno zasnovo vlaka in tekalne podlage : magistrsko delo. Maribor, 2015, 66 str. Dostopno na svetovnem spletu:

 

GOMBOC, U. 3D tangram: ideja, zasnova in finalizacija otroške igrače : magistrsko delo. Maribor, 2018, 63 str. Dostopno na svetovnem spletu:

 Šiško, B. Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki : magistrsko delo. Ljubljana, 2018, dostopno na:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5158/1/Blanka_%C5%A0i%C5%A1ko_-_magistrsko_delo.pdf

Rutar, A. Didaktični pripomoček za slepe in slabovidne učence pri učenju matematike : magistrsko delo, Koper, 2016, 79 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Rutar_Alenka_2016.pdfSlovenske igrače