Članki in zborniki

 

Livio Torkhani, Alja. Dišave v igračah. 2021.  

Božin, Nera. Preveliko število igrač je lahko moteči dejavnik malčkove igre. 2021.

Božin, Nera. Kako izbrati pravo igračo za otroke med 1 in 6 letom starosti. 2020. 

Božin, Nera. Kako izbrati pravo igračo za dojenčka. 2020. 

Livio Torkhani, Alja, Seznam akreditiranih inštitutcij za razvoj igrač. 2020.  

Livio Torkhani, Alja, Certifikati za igrače. Inštitut za razvoj igrač. 2020.  

Livio Torkhani, Alja, Razredi in kategorije nevarnih snovi, Inštitut za razvoj igrač. 2020.  

Livio Torkhani, Alja. Kaj je CAS RN (Registry Number) oziroma CAS številka in kje jo najdemo? Inštitut za razvoj igrač. 2020.  

Livio Torkhani, Alja. Kemikalije v plastičnih igračah. Inštitut za razvoj igrač. 2020. 

Livio Torkhani, Alja. Formaldehid v otroških igračah. Inštitut za razvoj igrač. 2020. 

Livio Torkhani, Alja. So kopalne igrače (račke) res škodljive otrokovemu zdravju? Inštitut za razvoj igrač. 2020. 

Höfler, Klavdija (avtor)Marjanovič Umek, Ljubica (avtor)Dečman, Roman (avtor) Krajnc, Dimitrij (avtor)Sever, Igor (avtor)Loc, Matjaž (avtor)Presiček, Ervin (avtor)Dobovšek, Mateja (avtor)Štrukelj Eva (avtor)Sevnšek, Tina (avtor)Igrače in drugi izdelki za otroke in družine: oblikovano in izdelano v Sloveniji. Inštitut za razvoj igrač. 2017. 

KUŽNIK, L. Dediščina lesenih igrač na Slovenskem. Les : revija za lesno gospodarstvo. Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, 2009.
Dostopno na svetovnem spletu: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-4H2PCVI7/95ace738-8270-48fe-8d33-ee56739261ed/PDF.

ŽUGELJ, E. Čim bolj je igrača aktivna, tem manj ostane za otroka. Revija Zarja. 2016. Dostopno na svetovnem spletu:
https://revijazarja.si/clanek/ljudje/5857ce7a16ce3/cim-bolj-je-igracka-aktivna-tem-manj-ostane-za-otroka.

BREGANT, T. Učenje ni igra. Didakta, 2016, letn. 25 i. e. 26, št. 188, str. 26–33. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0Z9266B9

BREGANT, T. Igra – zgolj nenujna dejavnost ali kaj drugega? Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, 2011, letn. 74, št. 3, str. 117–121. COBISS-ID:33286189

CVEK, A. Stare igre in igrače. Didakta, 2010, letn. 20, št. 133, str. 33–34. COBISS-ID: 254791936 

KOS M. Igrače nekoč. Igre in zabava. Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2005, str. 45–48. COBISS-ID: 222521344

Otroška igra brez meja – otroška igrala : strokovni posvet. Uredil I. Čuk. Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije, 2007, 115 str. COBISS-ID: 233529344

LIVK, K. Poučna igrača. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše, 2014, letn. 18, št. 3, str. 29. COBISS-ID: 293227520

FURLANI, M. in MARJANOVIČ UMEK, L. Katere igrače so primerne za otroka. BabyBook. Dostopno na svetovnem spletu: https://www.babybook.si/katere-igrace-so-primerne-za-otroka/

MARJANOVIČ UMEK, L. Kaj je dobra igrača. BabyBook. Dostopno na svetovnem spletu: https://www.babybook.si/kaj-je-dobra-igraca/

GJURA N. (Ne)varna igrača. Mama.si. Dostopno na svetovnem spletu: http://mama.si/dojencek/nevarna-igraca

MARJANOVIČ UMEK, L. Ko kupujemo igrače. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo, 1990, 37, št. 11, str 13. COBISS-ID: 57591552

MARJANOVIČ UMEK, L. Dobre igrače. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo, 1993, 42, št. 5, str. 45+48. COBISS-ID: 63880192

STOPNIK, N. Dobra igrača – varna igrača. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo, 1993, 42, št. 6, str. 6–7. COBISS-ID: 63883264

ROK-SIMON, M. Primerna in varna igrača. Moj malček : revija za skrbne starše, 1998, št. 1, str. 24–26. COBISS-ID: 9845209

ŠTIH K. Dobra igrača. Ventilator besed : revija za kulturo in izobraževanje, 2010. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki HYPERLINK "http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=129&id=966

VIDOVIČ, T. Priložnostna igrača. Zdrav vrtec, 1995, 2, št. 4, str. 27–28. COBISS-ID: 62166272

NIKOLIĆ, P. Igrače nekoč in danes. Primorske novice, 2017, letn. 71, št. 298, str. 16. COBISS-ID: 2663883

BOHNEC, J. Prijetna didaktična igra. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik, 2009, let. 60, št. 14, str. 4. COBISS-ID: 9510708

JUTERŠEK, B. Otroška igra. Vrtec : strokovna revija za področje predšolske vzgoje, 2005, letn. 1, št. 3,4, str. 17–19. COBISS-ID: 7850292

MARJANOVIČ UMEK, L. Otroška igra. Ciciban za starše : priloga revij Ciciban in Cicido, maj 2000, str. 20–22. COBISS-ID: 13328482