Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Knjige

MARJANOVIČ UMEK, L. in LEŠNIK MUSEK, P. Otrokov razvoj in učenje v simbolni igri. Psihološka obzorja (Ljubljana). Društvo psihologov Slovenije, 1998.

Dostopno na svetovnem spletu: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SHYWKCI0/76702b62-961e-4024-a3f3-773bdc1848f3/PDF.

MARJANOVIČ UMEK, L. in LEŠNIK MUSEK, P. Simbolna igra : kaj jo določa in kako igra določa otrokov razvoj. Psihološka obzorja (Ljubljana). Društvo psihologov Slovenije, 1999. Dostopno na svetovnem spletu:

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-8J7ZUX2H/0b62eea9-b6d7-4f32-b1b4-1cc630cb7336/PDF.

TOMAŽIČ, T. Igrače : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1999, 342 str. COBISS-ID: 98251264.

Muzej, to sem jaz! Svet igrač. Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2015, 55 str. COBISS-ID: 84675585.

CVETKO, I. Otroške igre na Slovenskem od A do Ž. Celje, Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017, 173 str. COBISS-ID: 291638528.

RAJOVIĆ, R. Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016, 130 str. COBISS-ID: 283544320.

Igre za majhne in velike otroke. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014, 256 str. COBISS-ID: 276343040.

Psihologija otroške igre : od rojstva do vstopa v šolo. Uredili L. Marjanovič Umek in M. Zupančič.  Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2005, 224 str. COBISS-ID: 226791680

BREGANT, T. Pomen igre za otrokov razvoj. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, 8 str. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.zdaj.net/assets/Gradiva/Gradivo-za-starse-Nasveti-in-pogovori-o-dojencku/Pomen-igre-za-otrokov-razvoj-za-starse.pdf

HORVAT, L. in MAGAJNA, L. Razvojna psihologija. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1987, 263 str. COBISS-ID: 3776512

Dobra igrača. Uredila V. Babuder. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991, 28 str. COBISS-ID: 23500032

DOLANC, A. Igrača – otrokova potreba. Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1978, 78 str. COBISS-ID: 4391169

KURET, N. Igra in igrača v predšolski in šolski dobi. Maribor : Obzorja, 1959, 177 str. COBISS-ID: 1546241

Igra in igrače. Uredili A. Čerin et al. Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1981, 96 str. COBISS-ID: 4392705

HORVAT, L., MARJANOVIČ UMEK, L. in POGAČNIK TOLIČIČ, S. Igrače, igrače, igrače. Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1982, 16 str. COBISS-ID: 30241792

Razvijajmo sposobnosti predšolskega otroka. Uredila M. Bergant. Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1983, 261 str. COBISS-ID: 13726465

TURNŠEK, K. Otroške igre 0–3 let. Ljubljana : MotoSI, 2013, 158 str. COBISS-ID: 264765184

JEITNER-HARTMANN, B. in BRAEMER, H. Otrokove ustvarjalne igre. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006, 364 str. COBISS-ID: 229324800

KORENJAK MARČUN, P. Mali ustvarjalci se igramo. Domžale : Studio Hieroglif, 2015, 31 str. COBISS-ID: 280484608

BAN, T. Otrok ustvarja. Domžale : Studio Hieroglif, 2002, 112 str. COBISS-ID: 117563024

TUBAU, V. Mimo koša : 30 domislic za izvrstne izdelke iz odpadnega materiala. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012, 64 str. COBISS-ID: 259184384

Domače igračke. Uredila Š. Majer. Kamnik : Harlekin, 1991, 91 str. COBISS-ID: 28039680

VOGELNIK, A. Ročne lutke za deževne dni. Ljubljana : Borec, 1988, 32 str. COBISS-ID: 7013888

GIROFLA, Punčke iz cunj. Ljubljana : Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1978, 33 str. COBISS-ID: 688457

Slovenske igrače