Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Doktorati

Demšar, M. Filozofski pomen učenja pri Platonu in Rudolfu Steinerju, COBISS.SI-ID: 60492386.

KOROŠEC, H. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : disertacija. Ljubljana, 2015, 247 str. Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2670/

TURK NISKAČ, B. Med igro in delom : etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu : disertacija. Ljubljana, 2016, 366 str. COBISS-ID: 287279360

IVON, H. Vpliv interakcije z lutko na socialno vedenje in igralne aktivnosti predšolskih otrok : disertacija. Ljubljana, 2005, 225 str. COBISS-ID: 6476873

TOLIČIČ, I. Igralna dejavnost kot diagnostično sredstvo otrokove osebnosti v predšolski dobi : disertacija. Ljubljana, 1959, COBISS-ID: 186059264

Slovenske igrače