Logo Institut za razvoj igrac

Demo

Diplome

KOSI, A. Otroška igra : diplomsko delo. Maribor, 2009, 72 str. Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=12858&lang=slv.

NEMEC, L. Igra je glavna dejavnost predšolskih otrok : diplomsko delo. Maribor, 2010, 88 str. Dostopno na svetovnem spletu: 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13572&lang=slv.

FRANK, B. Vloga družine predšolskega otroka pri igri : diplomsko delo. Maribor, 2010, 111 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14351&lang=slv.

VOJNOVIĆ, S. Izdelava didaktičnih igrač z 2- do 4-letnimi otroki : diplomsko delo. Ljubljana, 2015, 50 str. Dostopno na svetovnem spletu:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2722/1/Izdelava_didakti%C4%8Dnih_igra%C4%8D_z_od_2-_do_4-letnimi_otroki_(Sanja_Vojnovi%C4%87).pdf.

MEH, K. Konstruiranje otroške didaktične igrače : diplomsko delo. Maribor, 2013, 31 str. Dostopno na svetovnem spletu: 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40386&lang=slv.

HRAPOT, T. Osveščenost potrošnikov glede varnostnih oznak na embalaži igrač: primer dobre igrače : diplomsko delo. Maribor, 2012, 62 str.

Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=37976&lang=slv.

GREGORČIČ, K. Vedenje porabnikov pri nakupu otroških igrač : diplomsko delo. Kamnik, 2009, 43 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10941&lang=slv.

KUMP, J. Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok: diplomsko delo. Ljubljana, 2016, 76 str. Dostopno na svetovnem spletu:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4039/1/DIPLOMSKA_NALOGA_Janja_Kump_PDF_format.pdf.

KOVAČ, Š. Senzorne igre in igrače v oddelkih 2 do 3 leta starih otrok : diplomsko delo. Koper, 2016, 48 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kovac_Spela_2016.pdf.

LETONJA, S. Igrače kot lutke : diplomsko delo. Maribor, 2014, 96 str. Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46392&lang=slv.

SIMONIČ, M. Igre in igrače skozi čas : diplomsko delo. Ljubljana, 2012, 94 str. Dostopno na svetovnem spletu:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1336/1/Diplomska_naloga_-Mojca_Simoni%C4%8D.pdf.

HOZJAN, S. Igre in igrače skozi generacije : diplomsko delo. Maribor, 2009, 87 str. Dostopno na svetovnem spletu: 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10651&lang=slv.

TERŠEK, B. Igra in igrače v 20. stoletju na Slovenskem : diplomsko delo. Maribor, 2015, 75 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48205&lang=slv.

KONČEK, V. Igre in igrače nekoč in danes ter izdelovanje starih igrač z otroki, starimi od 3 do 5 let : diplomsko delo. Ljubljana, 2012, 59 str.

Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/868/1/VANJA_KONCEK_DIPLOMA.pdf.

SLODNJAK, N. Spoznavanje lesa in igrač v okviru tehničnega dneva in oblikovanje praktičnih izdelkov : diplomsko delo. Maribor, 2009, 106 str.

Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11569&lang=slv.

FILIPIČ, J. Igre in igrače iz Prlekije : diplomsko delo. Ljubljana, 2013, 65 str. Dostopno na svetovnem spletu: 

 http://pefprints.pef.uni-j.si/1576/1/Diplomsko_delo.pdf

PETOVAR, M. Dobra igrača v teoriji in praksi : diplomsko delo. Maribor, 2010, 69 str. Dostopno na svetovnem spletu: 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13963&lang=slv.

LIKAR, L. Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju : kako se igrati, s čim se igrati? : diplomsko delo. Ljubljana, 2013, 37 str. Dostopno na svetovnem spletu:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1821/1/Likar%2C_Lara_-_IGRA_IN_IGRA%C4%8CE_OTROK_Z_ZMERNO%2C_S_TE%C5%BDJO%2C_TE%C5%BDKO_.pdf.

UGOVŠEK, P. Pomen ljubkovalne igrače v procesu vzgoje v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana, 2015, 47 str. Dostopno na svetovnem spletu:

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3078/1/Ugov%C5%A1ek_Petra_-_Pomen_ljubkovalne_igra%C4%8De.pdf.

KRAUTBERGER, J. Pomen in vloga igrač v zasebnih vrtcih : diplomsko delo. Maribor, 2015, 80 str. Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53820&lang=slv.

KERN, M. Delovne naloge za izdelovanje matematičnih igrač : diplomsko delo. Maribor, 2012, 98 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22490&lang=slv.

PAJEK, A. Fizikalne igrače v vrtcu : diplomsko delo. Maribor, 2010, 61 str. Dostopno na svetovnem spletu: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13073&lang=slv.

SEREC, K. Uporaba fizikalnih igrač pri poučevanju naravoslovnih vsebin v vrtcu : diplomsko delo. Maribor, 2013, 101 str. Dostopno na svetovnem spletu:

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39934&lang=slv.

PERŠIN, S. Glina kot igrača v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana, 2015, 49 str. Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3324

ZIDANŠEK, P. Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana, 2017, 69 str.

Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4904/

SOPKO, S. Igrača Hiša od A do Ž : od ideje do igre : diplomsko delo. Ljubljana, 2013, 31 str.

Dostopno na svetovnem spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1644

Simonič, M. Igre in igrače skozi čas: diplomsko delo. Ljubljana, 2012, dostopno na:

 http://pefprints.pef.uni-lj.si/1336/1/Diplomska_naloga_-Mojca_Simoni%C4%8D.pdf

Kočar, B. Analiza nakupnega procesa: diplomsko delo. Ljubljana, 2009, dostopno na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kocar4124.pdf

Slovenske igrače