Press

Articels: 

- Young Entrepreneurship Institute: Slovenian toy makers will find it easier to get advice (Zavod mladi podjetnik: Slovenski izdelovalci igrač bodo lažje prišli do nasvetov), 22. 10 .2018.
- Nedelo: Cubes were not always as friendly as today (Nedelo: Kocke niso bile vedno tako prijazne kot danes,) 8. 12. 2018.
- DELO, Career and Work: The development of a quality toy is a long-term job,(DELO, Kariera in delo: Razvoj kakovostne igrače je dolgotrajno delo,), 12, 4. 1. 2019.
 

Slovenske igrače