Inštitut za razvoj igrač sodeluje v strokovni ekipi pri razvoju Lesene modularne igrače, po konceptu Nika Kralja. 

Festival lesa je pridobil projekt A1 v okviru Centra za kreativnost pri MAO z naslovom LESENA MODULARNA IGRAČA, KONCEPT NIKA KRALJA in s tem sredstva v višini 14.935 EUR v okviru ESRR 2014-2020. Projekt bo trajal od 1. 9. 2020 – 1. 9. 2021.

Za izvedbo je bila sestaviljena ekipa, v kateri sodelujeo ALENKA ŠUBIC, MATEJA DEKLEVA, ANDREJ PALMAN, KLAVDIJA HÖFLER IZ INŠTITUTA ZA RAZVOJ IGRAČ, MOJCA MIHAILOVIČ ŠKRINJAR in META KAMŠEK. Reference ekipe bsegajo znanja s področja oblikovanja lesenih izdelkov, grafičnega oblikovanja, tehnologije izdelave lesenih izdelkov,certificiranja in trženja igrač, strateškega razvoja poslovnih idej in vodenja skupin in projektov.

V projektu sodeluje tudi ga. Natalija Lapanje, kustosinja za pedagoško dejavnost v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Dobro sodelovanje je bilo zastavljeno tudi z dedinjo zapuščine g. Kralja, dr. Veroniko Kralj Iglič, s katero so uredili avtorske pravice in bodoče sodelovanje.

Cilji projektne skupine so, da se ob koncu projekta razvije končni prototip igrače, ki bo ustrezno testiran; ime in blagovno znamko, prototip embalaže z definiranimi seti. Izdelana bo analiza trga in poslovni model ter izračun cenovno prodajne strategije, ki se bo preverila na nekaj dogodkih in točkah prodaje.  

 

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socilanega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

 Vir fotografij: Arhiv Festival lesa