Pripravila: Katja Pečar, mag.


Podarimo igrače za otroke varnih hiš, materinskih domov in sorodnih organizacij v Sloveniji!

Veseli december je že skoraj tu, z njim pa tudi čas druženja, praznovanja in obdarovanja. Slednjega se gotovo srčno veselijo naši najmlajši, a žal daril v prazničnem času niso deležni vsi. 

V sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije vas toplo vabimo k darovanju igrač, ki bodo predvsem otrokom iz varnih hiš in materinskih domov polepšale praznične dni. 

Zbiranje bo potekalo od 12. 11. do 3. 12. 2019 v skladišču podjetja Potokar d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana. Igrače lahko v tem času prinesete od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:30.

Igrače naj bodo nove ali dobro ohranjene in očiščene. Zelo veseli bomo tudi iger in knjig, darilna vrečka zanje pa je prav tako dobrodošla.

Za več informacij v zvezi s projektom smo vam z veseljem na voljo na 041-804-496 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in pa Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Našo akcijo lahko spremljate na naši spletni straniFacebook-uInstagram-uLinkedIn-u.
 
Rezultati akcije bodo navedeni v našem POROČILU.

S skupnimi močmi poskrbimo, da bo ta veseli december res vesel za vse otroke!

 

Naši oglasi

 

 

 

Izobraževanja

Spoštovani!

predstavljamo vam našo ponudbo izobraževanj/usposabljanj/predstavitev za različne vrste organizacij. Spodaj so predstavljene vsebine. Program lahko oblikujemo tudi specifično glede na vaše interese oziroma potrebe.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo morebitnega sodelovanja.

mag. Klavdija Höfler, direktorica
 
 
OPIS PROGRAMOV

- PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN NJIHOVA VARNOST

 

Laboratorij J.S. Hamilton ponuja celovito testiranje igrač in otroških izdelkov. Poleg igrač nudijo storitve za različne panoge: analize živil, embalaže, kozmetike, farmacevtskih izdelkov, goriva in ostalih neživilskih izdelkov itn.

 • Test varnosti igrač v skladu s standardi, usklajenimi z Direktivo 2009/48/ES (Direktiva o varnosti igrač), in drugimi standardi:
 • PN-EN 71-1 ‒ mehanske in fizikalne lastnosti
 • PN-EN 71-2 ‒ vnetljivost
 • PN-EN 71-3 ‒ mejne vrednosti kemičnih migracij v igračah in predmetih za nego otrok (aluminij, antimon, arzen, barij, bor, kadmij, krom (III), krom (IV), kobalt, baker, svinec, mangan, živo srebro, nikelj, selen, stroncij, kositer, organski kositer, cink)
 • PN-EN 71-8 – igrače za aktivnosti za domačo uporabo
 • PN-EN 71-9, 10 in 11 ‒ organske kemične spojine, na primer: vsebnost barvil, formaldehida in migracijske analize monomerov, konzervansov, lesa in plastifikatorjev
 • Določanje nevarnih snovi (ftalatov, primarnih aromatskih aminov, azobarvil, policikličnih aromatskih ogljikovodikov) v igračah in izdelkih za nego otrok, v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
 • PN-EN 1400-3, PN-EN 14372, PN-EN 12586, PN-EN 1930 ‒ kemijska analiza, na primer: določanje vsebnosti hlapnih snovi in analiza migracij antioksidantov, bisfenola A (BPA) in formaldehida
 • Analiza celotne migracije v skladu s serijo standardov PN-EN 1186 in analize specifičnih migracij v skladu z zahtevami standardov PN-EN 13130
 • Določanje vsebnosti živega srebra, kadmija, kroma VI, polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE) v skladu z Direktivo 2011/65/EU (RoHS)
 

 

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. , ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia,

TRŠAŠKA 202, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA

Ana Garjetović
Operational Manager
Tel.: +386 70 779 031

E-mail.: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.hamiltonlab.si

Dejavnost Centra za testiranje in certificiranje obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi. Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. 

Temeljne zahteve glede varnosti igrač v državah Evropske unije določa nova Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES, ki je bila v letu 2011 prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o varnosti igrač. Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih opredeljuje Uredba in sicer osnovne varnostne zahteve ter posebne varnostne zahteve. Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo, ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način ob upoštevanju vedenja otrok. Uredba ureja opozorila, ki morajo biti nameščena na določene vrste igrač ter pod kakšnimi pogoji je igrača skladna z zahtevami zakonodaje.Kaj nudimo?

 • Preizkušanje izdelkov (fizikalne in mehanske lastnosti)
 • Pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije
 • Označevanje in opozorila
 • Svetovanje
 • Usposabljanje

Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo

Center za testiranje in certificiranje

Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana

Tel.: 01 320 36 37

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

DODATNE OBRAZLOŽITVE

IGRAČE

Proizvajalec mora izdelati tehnično dokumentacijo, skladno s smernicami Evropske komisije, izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, izdelati izjavo ES o skladnosti ter namestiti oznako CE. Zagotoviti mora primerno označitev igrač in namestitev opozoril in navodil v slovenskem jeziku. 

Pomembni del tehnične dokumentacije je izdelava ocene varnosti, kar pomeni, da je potrebno pred dajanjem igrače na trg izvesti analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenost tem nevarnostim. 

Proizvajalec mora izdelati izjavo ES o skladnosti in s tem prevzeti odgovornost za skladnost igrače. Tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg. Pred dajanjem igrače na trg mora proizvajalec uporabiti ustrezen postopek za ugotavljanje skladnosti igrače. Postopki za ugotavljanje skladnosti so podrobneje opredeljeni v Uredbi o varnosti igrač. (Vir: Zdravstveni inšpektorat RS)

STANDARDI

Podrobne zahteve za varnost igrač, glede na specifično konstrukcijo in njihove značilnosti, so opredeljene v harmoniziranih standardih za igrače. Skladnost z ustreznim standardom ustvari domnevo o skladnosti z Uredbo o varnosti igrač.  Seznam harmoniziranih stanadardov, ki jim morajo igrače ustrezati, je dostopen na spletni strani pristojnega Ministrstva za zdravje. Standarde je možno pregledati ali naročiti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).

Tukaj izpostavljamo samo nekatere, ki obravnavajo to področje:

SIST EN 71-1 - Varnost igrač - 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti

SIST EN 71-2 - Varnost igrač - 2. del: Vnetljivost

SIST EN 71-3 - Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov

SIST EN 71-4 - Varnost igrač - 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije

SIST EN 71-5 - Varnost igrač - 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse

SIST EN 71-7 - Varnost igrač - 7. del: Prstne barve - Zahteve in preskusne metode

SIST EN 71-8 - Varnost igrač - 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo

SIST EN 71-9 - Varnost igrač - 9.del: Organske kemijske spojine - Zahteve (vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 71-10 - Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava vzorcev in ekstrakcija

SIST EN 71-11 - Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne metodeSIST EN 71-12 - Varnost igrač - 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi

SIST EN 71-13 - Varnost igrač - 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre

SIST EN 71-14 - Varnost igrač - 14. del: Trampolini za domačo uporabo

Direktiva o varnosti igrač 

Uredba o varnosti igrač