Poročilo 2017 o delovanju Inštituta za razvoj igrač

1. NAGRADA

Novembra 2016 smo kot zmagovalci natečaja prejeli nagrado »Najboljša podjetniška ideja v občini Kočevje za leto 2016 (Storitve po vavčarskem sistemu za uresničitev podjetniške ideje) v višini 2.500 EUR« s strani Občine Kočevje. V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo letu 2017:

- Razvili in izdelali celostno grafično podobo (dopisne liste, vizitke, postavili spletno stran).

- Kupili določene standarde iz področja igrač (v PDF in tiskani verziji) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), ki si jih lahko uporabniki storitev sposodijo in pregledajo z namenom izdelave igrač v skladu z zakonodajo.

- Oblikovali in začeli izvajati določene storitve, ki jih trg potrebuje. 

- Ponudili možnost prototipiranja izdelkov, ki ga izvajata Podjetniški inkubator Kočevje in Gimnazija in srednja šola Kočevje.

- Izdali Katalog 2017/2018: Igrače in drugi izdelki za otroke in družine z namenom promocije slovenskih igrač in proizvajalcev ter spodbujanja k ustvarjalnosti in kreativnosti. Narejena je bila elektronska in tiskana (133 izvodov) verzija kataloga.

Podjetniški inkubator Kočevje nam je zagotavljal stalno podporo, mentorstvo in izobraževanje. 

 

2. PROIZVAJALCI IGRAČ IN DRUGIH IZDELKOV ZA OTROKE IN DRUŽINE

Sodelujemo z naslednjimi podjetji:

Mizarstvo Roman Dečman s.p., Studio Höfler, projektiranje d.o.o., Les-Kra Dimitrij Krajnc s.p., LuckyOne proizvodnja igrač d.o.o., Gogius d.o.o., Art-les Igor Sever s.p., Zelena arhitektura, Ignacio Lopez Sola s.p., Artina o.d.d., Dškatla, Mateja Dobovšek s.p..

 

3. PARTNERJI

Sodelujemo z naslednjimi partnerji pri izvajanju storitev:

- Podjetniški inkubator Kočevje in Gimnazija in srednja šola Kočevje, ki izvajajo prototipiranje. 

- Inštitut ISERA, d.o.o., ki izvaja storitev na Področju igral (Certificiranje skladnosti nove igralne opreme, pomoč pri razvijanju ideje ter vse do realizacije posameznega projekta, nadzor nad urejanjem novega igrišča oziroma izvedbo letnega pregleda) in storitev področju igrač (Svetovanje in ureditev dokumentacije za dokazovanje ustreznosti izdelka skladno z zakonodajo).

 

4. DOGODKI

S strani Inštituta za razvoj igrač smo se udeležili naslednjih dogodkov:

-»Seminar za podjetja na področju igrač«, dne 8. november 2017, Ljubljana, ki ga je organizirala Trgovinska zbornica Slovenije.

- Predstavitev sejma igrač v Nürnbergu v Grand hotelu Union (Spielwarenmesse Dialogue), dne 29. 8. 2017, ki ga je organiziral Spielwarenmesse eG v sodelovanju s predstavnikom sejma za Slovenijo.

- XXIII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, dne 16. in 17. oktober 2017 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Šola za ravnatelje. Na tem dogodku se je s svojo dejavnostjo predstavil Inštitut za razvoj igrač. V ta namen je Inštitut financiral razstavni prostor in plakat. 

 

5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Naše delovanje smo in še objavljamo na:

- spletni strani Inštituta za razvoj igrač: http://institut-igrac.si/ (predstavitev proizvajalcev igrač iz Slovenije, oglasi, novice, dogodki iz področja igrač, intervjuji: Intervju z Milanom in Jožico Šubic: Lesene slovenske igrače JOMI itd.),

- Facebook,

- Instagram,

- LinkedIn.

 

Zahvaljujemo se vsem proizvajalcem igrač in partnerjem za odlično sodelovanje. 

 

Inštitut za razvoj igrač