Predstavitev:
  • usposobljena nadzornica prostočasnih aktivnosti,
  • članica CEN/TC 136/SC 1 (CEN – European Committee for Standarisation) oprema otroških igrišč,
  • članica odbora CEN/TC 136/SC 1 WG 17, kjer smo pripravili kriterije za nadzornike na otroških igriščih (Playground Inspectors),
  • sodeluje z nemškim inštitutom za standardizacijo v Berlinu (DIN), komite za ergonomijo (NAErg),
  • članica tehniškega odbora za področje športa in otrok pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST),
  • Izvaja certificiranja igral in pregledovanje igrišč in prostočasnih aktivnosti po avstrijski akreditaciji, ki jo ima TÜV Austria Dunaj,
  • neodvisna samostojna raziskovalka na področju varne otroške igre ter pomena igre za otroški razvoj,
  • izkušnje na področju kontrole varnosti na evro – azijskem območju.

Link na intervju: Intervju z Andrejo Bednički: Igrišča in igrala

 


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/institutigrac/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/institutigrac/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47